มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 o34 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม อบต.ไร่ส้ม สำนักปลัด 13
2 รายการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 สำนักปลัด 47
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี2565 สำนักปลัด 201
4 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักปลัด 619
5 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักปลัด 614
6 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านทางเว้บไซต์ สำนักปลัด 604
7 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด 616
8 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สำนักปลัด 644
9 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐปี2564 สำนักปลัด 620
10 รายการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2564 สำนักปลัด 618


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077