หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบ ปค.1 / แบบ ปค. 4 / แบบ ปค. 5 / แบบ ปค. 6 พ.ศ. 2565 ตรวจสอบภายใน 93
2 แบบ ปค.1 / แบบ ปค. 4 / แบบ ปค. 5 / แบบ ปค. 6 พ.ศ. 2564 ตรวจสอบภายใน 96
3 แบบ ปค.1 / แบบ ปค. 4 / แบบ ปค. 5 / แบบ ปค. 6 พ.ศ. 2563 ตรวจสอบภายใน 94
4 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตรวจสอบภายใน 115
5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตรวจสอบภายใน 113
6 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตรวจสอบภายใน 92
7 รายละเอียดประกอบการตรวจสอบแนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตรวจสอบภายใน 89
8 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตรวจสอบภายใน 98
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2566 ตรวจสอบภายใน 103
10 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน สำนักปลัด 687
11 คำสั่งการมอบหมายงานในหน้าที่ของปลัดให้รองปลัด สำนักปลัด 693
12 ประกาศเรื่องการมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ สำนักปลัด 664


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077