กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ไร่ส้ม

 

ตำบลไร่ส้ม

ชื่อหมู่บ้าน รายชื่อผู้นำ
       หมู่ที่ 1  บ้านไร่ดอน นายภานุพันธ์  เครือแก้ว (กำนันตำบลไร่ส้ม)
       หมู่ที่ 2  บ้านสะพานยี่หน นางเสาวภา  อมรภัทรกุล
       หมู่ที่ 3  บ้านสะพานยี่หน นายจักรี  พวงกระสันต์
       หมู่ที่ 4  บ้านไร่ส้ม นายรังสรรค์  สำเภาแก้ว
       หมู่ที่ 5  บ้านไร่ส้ม นางสำลี สุขเอี่ยม
       หมู่ที่ 6  บ้านท่าข้าม นางจรรยา  กลั้นกลืน
       หมู่ที่ 7  บ้านหัวนอน นายผิน คล้ำสี
       หมู่ที่ 8  บ้านทางหลวง นายประสงค์  สวัสดี
       หมู่ที่ 9  บ้านดอนจุฬา นายทวนทอง  เกตุเทศตำบลเวียงคอย

ชื่อหมู่บ้าน รายชื่อผู้นำ
       บ้านเวียงคอยล่าง นายจำลอง  ภาวสุทธิไพศิฐ (กำนันตำบลเวียงคอย)
       บ้านเวียงคอย นางนวล  คงสุวรรณ์
       บ้านดอนโตนดพัฒนา นางอลิศา  วันดี

 

 

 

 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077