สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม


นายไพโรจน์ คงสุวรรณ์
ประธานสภาอบต.
โทรศัพท์ 086-8076419นายประเสริฐ เผือกประคอง
รองประธานสภาอบต.ไร่ส้ม
โทรศัพท์ 098-4296050นายธนกร  อยู่สุข
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 093-3549789
 
นายวิชชะยุทธ์ เขื่อนเพชร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 094-8849827

นายชรินทร์ เย็นใจ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 089-8084238
 
นายภักษ์ ศรีทอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 080-0218953

นายพงษ์สิทธิ์ อ่อนนุ่ม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 084-0552254
 
นายชาญ ตรีเนตร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 086-6181540

นายบำรุง วงศ์ทองดี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 098-9349654
   
นายประเสริฐ เผือกประคอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 098-4296050


นายดำรงศักดิ์ พรพระ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9(ไร่ส้ม)
โทรศัพท์ 096-7895758


นายสุริโย จับสายทอง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 (เวียงคอย)
โทรศัพท์ 090-2636526
   
นายไพโรจน์ คงสุวรรณ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 (เวียงคอย)
โทรศัพท์ 086-8076419


นายธนพล วันดี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3(เวียงคอย)
โทรศัพท์ 081-3635524


 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077