หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ไร่ส้ม


 

 


น.ส.รุ่งสิริ  ไลยยางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 25 หรือ 086-7509302
    

นางสาวอรวรรณ  แดงเลือด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 17

นายนพพร พวงทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 18
    

นางเอวลิน เดชเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 23 หรือ 089-01425753

น.ส.ลาภา  จิตต์การุณย์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 20 หรือ 089-6984892
        

นางบุญศรี  พูลอาภรณ์
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 27 หรือ 089-5697959 

 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077