บุคลากรกองการศึกษา อบต.ไร่ส้ม

 


น.ส.ลาภา  จิตต์การุณย์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 20


น.ส.ลาภา  จิตต์การุณย์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 21
 


นางกอบกาญจน์  สุปันดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 21
      
นางเกศริน  คงสุด
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 21

น.ส.วริศรา  เหล่ารอด
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 21นายวัชรินทร์  วงศ์ทองดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 21
      

นางสุวรรณ  มนต์แคล้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 21

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077