บุคลากรกองคลัง อบต.ไร่ส้มนางสาวอรวรรณ  แดงเลือด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 17


นายสมชาย  ตราชูนิต
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 16
 


นางเนตรา ประสารพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 16
 

น.ส.ชลธิชา  ถนัดช่างแสง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 16

น.ส.วลัยพรรณ  มีนุช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 16
 

น.ส.สุภาภรณ์ พรหมสี่หน้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 16

นางชุติบดี  สืบชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 16
 
 


น.ส.สุวรรณี  จ้านซุ่นหลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 16 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077