บุคลากรสำนักปลัด อบต.ไร่ส้มน.ส.รุ่งสิริ  ไลยยางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 25 หรือ 086-7509302


น.ส.ดวงฤดี สุรสราญวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 26
    

น.ส.อาภาภรณ์  พลอยปลื้ม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 26
    

นางวิไลลักษณ์  คำทอนลิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 26
    

นายเบญจพล  กรองกำธร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 26
    

- ว่าง -
นิติกร
 
    

นางเจนจิรา  สัทธินทรีย์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 26
- ว่าง -
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 


นายมานะ  ขำทวี
นักการ
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 26
      

นายทวน  ทับคง
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 032-425077 ต่อ 26Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077