สภาพทั่วไป อบต.ไร่ส้ม

ที่ตั้ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

พื้นที่
     พื้นที่ตำบลไร่ส้มและตำบลเวียงคอย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 12.21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,631 ไร่ แบ่งเป็น ตำบลไร่ส้ม มีพื้นที่ 9,151 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,719.3 ไร่ ตำบลเวียงคอย มีพื้นที่ 3.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,912.5 ไร่

 

อาณาเขต

       ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ธงชัย อ.เมือง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด และอบต.บ้านหม้อ อ.เมือง
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเพชรบุรี และอบต.บ้านหม้อ อ.เมือง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อ.เมือง และอบต.โรงเข้ อ.บ้านลาด

 

ประชากร

     จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น? 7174 คน แยกเป็นชาย 3422 คน หญิง 3752 คน

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077