ประวัติความเป็นมา อบต.ไร่ส้ม

ตำบลไร่ส้ม

     ตำบลไร่ส้มเป็นตำบลเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึง การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ชั้นเดิมมีพวกเผ่าละว้าและเผ่ามอญตั้งถิ่นฐาน อยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดีและสมัยศรีวิชัย ยังมีหลักฐานเป็นประจักษ์พยานอยู่จนเท่าทุกวันนี้ อาทิ ชื่อสถานที่ ดอนจุฬาเทพซ้าย ซึ่งเป็นชื่อพวกไทยใหญ่เรียกประมุขของตน ซึ่งยังปรากฏเป็น ชื่อหมู่บ้านดอนจุฬา หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ส้ม มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่มาของตำบลไร่ส้ม สันนิษฐานว่ามาจาก การที่ตำบลไร่ส้มมีต้นมะขามขึ้นอยู่มาก มาย ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่าต้นส้มมะขาม จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลไร่ส้ม


ตำบลเวียงคอย

     ตำบลเวียงคอยมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชการที่ 3 จากผลของสงครามศึกเจ้าอนุเวียงจันทร์ ไทยเป็นฝ่ายชนะ และได้กวาด ต้อนเชลยศึกชาวเวียงจันทร์มาจำนวนหนึ่ง เมื่อสงครามสงบบ้านเมืองร่มเย็น พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชลยศึกเหล่านั้นได้เลือกตั้งถิ่นฐานได้อย่าง อิสระ ชาวลาวจำนวนหนึ่งเดินทางลงมาทางใต้ และนัดหมายกันว่าหากเจอสถานที่ที่เหมาะแก่ การตั้งถิ่นฐานให้คอยกันอยู่ ณ ที่นั้น เมื่อมาถึง ณ ตำบลเวียงคอยในปัจจุบันเห็นว่ามีความอุดม สมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงพักคอยพวกข้างหลังอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลเวียงคอย

 

 

 

 


 

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077