ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน

     ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน ว่าควรปฎิบัติอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยและถูกกฏจราจร ประกอบกับที่ผ่านมาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเกิดจาการใช้ถนนมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงรถสาธารณะทุกประเภท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขับเร็ว ประมาท ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย เมาสุรา รวมถึงไม่สวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดภาระและปัญหาให้กับสังคมและหน่วยงานที่กำกับดูแล ป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

     องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการปลอดภัย ร่วมใจ รักวินัย ไร้อุบัติเหตุ จัหงวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีแนวคิดในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้นำในระดับชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นเครือข่ายในการขยายผลไปสู่ชุมชนร่วมกัน รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย นำไปสู่การลดอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 

QR Code
อบต.ไร่ส้ม


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-425077